+ 48 71 325 30 85/86 labor@labor.com.pl

Zgłoszenie działań niepożądanych dla lekarza

W przypadku podejrzenia wystąpienia działania niepożądanego, po zastosowaniu któregokolwiek produktu leczniczego naszej firmy, uprzejmie prosimy o niezwłoczne zgłoszenie tego faktu.

Realizując obowiązek monitorowania bezpieczeństwa stosowania produktów leczniczych oraz wykazując dbałość o pacjenta na podstawie Ustawy Prawo farmaceutyczne, uprzejmie prosimy o wypełnienie poniższego formularza i przesłanie go pocztą elektroniczną, faksem lub listownie na adres naszej firmy:

tel. 605 101 522 lub 71 325 30 85
fax: 71 326 14 57
Labor Przedsiębiorstwo Farmaceutyczno-Chemiczne Sp. z o.o.
ul. Długosza 49, 51-162 Wrocław

Formularz CIOMS