+ 48 71 325 30 85/86 labor@labor.com.pl
 

Współpraca

Usługi kontraktowe

Serializacja

LABOR jest przygotowany do realizacji zapisów Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2011/62/UE z dnia 8 czerwca 2011 r. w sprawie wspólnotowego kodeksu odnoszącego się do produktów leczniczych stosowanych u ludzi – w zakresie zapobiegania wprowadzaniu sfałszowanych produktów leczniczych do legalnego łańcucha dystrybucji a także Rozporzadzenia Delegowanego Komisji (UE) 2016/161 z dnia 2 października 2015 r. uzupełniającego dyrektywę 2001/83/WE Parlamentu Europejskiego i Rady przez określenie szczegółowych zasad dotyczących zabezpieczeń umieszczanych na opakowaniach produktów leczniczych stosowanych u ludzi.
Na opakowaniach produktów leczniczych umieszczamy zabezpieczenia serializacyjne: kod 2D, element nienaruszalności opakowania oraz numer seryjny zarejestrowany w bazie Fundacji KOWAL, która jest operatorem systemu w Polsce.
Oferujemy możliwość skorzystania z naszych usług w zakresie umieszczania zabezpieczeń na opakowaniach produktów leczniczych stosowanych u ludzi.

Wytwarzanie niesterylnych form produktów leczniczych

  • tabletki okrągłe, owalne, wypukłe, z kreską dzielącą lub bez kreski
  • tabletki do ssania

Wytwarzanie suplementów diety:

  • tabletki okrągłe, owalne, wypukłe, z kreską dzielącą lub bez kreski
  • tabletki do ssania

Etykietowanie i konfekcjonowanie

  • produktów leczniczych
  • suplementów diety
  • produktów spożywczych
  • kosmetyków

Więcej usług:

W

Pakowanie w blistry Alu/PVC i pojemniki PP, HDPE

W

Mieszanie, granulowanie, brykietowanie i tabletkowanie

W

Opracowywanie składów i receptur dla produktów leczniczych, suplementów diety i kosmetyków

W

Tabletkowanie i konfekcja artykułów chemii gospodarczej

W

Opracowywanie dokumentacji rejestracyjnej i systemu zapewniania wymagań GMP i HACCP

W

Kompleksowa analiza chemiczna materiałów i produktów (m.in. HPLC, UV-Vis, aparat do badania uwalniana)

W

Kompleksowa analiza mikrobiologiczna czystości materiałów i produktów

W

Kompleksowa analiza mikrobiologiczna czystości powietrza i powierzchni

W

Opracowywanie specyfikacji jakościowych, metod analitycznych i ich walidacja

W

Synteza substancji czynnych w standardzie GMP

Szukasz producenta?

Wykonujemy usługi opracowania i produkcji produktów farmaceutycznych i chemicznych. Zakres prac zależy od twojej decyzji.

Zadzwoń

+ 48 71 325 30 85/86

Napisz

labor@labor.com.pl

 

NOTA PRAWNA

Informacja o ochronie danych osobowych

Polityka cookies