Dla pacjenta

W trosce o zdrowie pacjentów oraz zgodnie z obowiązującą Ustawą Prawo farmaceutyczne, w ramach nadzoru nad bezpieczeństwem farmakoterapii, Farmaceutyczno-Chemiczna Spółdzielnia Pracy LABOR zbiera wszystkie informacje dotyczące działań niepożądanych, które wystąpiły w wyniku stosowania produktów leczniczych naszej firmy. Analiza i ocena tych danych pozwoli nam podejmować odpowiednie działania w celu minimalizacji skutków ubocznych terapii i poprawi bezpieczeństwo stosowania naszych leków.

Uprzejmie prosimy o zgłaszanie do nas każdego zaobserwowanego u siebie działania niepożądanego leku oraz każdej innej informacji dotyczącej bezpieczeństwa stosowania leku naszej firmy.
Działaniem niepożądanym produktu leczniczego nazywamy każde niekorzystne i niezamierzone działanie produktu leczniczego.

W celu zgłoszenia działania niepożądanego prosimy wysłać wiadomość na podany adres email: k.piotrowska@labor.com.pl

W treści wiadomości prosimy o umieszczenie podstawowych informacji:

  1. Nazwę produktu leczniczego, którego zastosowanie spowodowało wystąpienie działania niepożądanego,
  2. Opis działania niepożądanego (jakie niepożądane objawy obserwował pacjent i w jakim czasie po zastosowaniu leku wystąpiły),
  3. Dane identyfikacyjne i kontaktowe pacjenta oraz dane osoby zgłaszającej: inicjały, płeć, wiek oraz dane do kontaktu adres e-mail lub numer telefonu pacjenta.

Można również wypełnić Formularz kontaktowy, który znajduje się poniżej:

Nazwa produktu leczniczego (wymagane)

Opis działania (wymagane)

Inicjały (wymagane)

Płeć:

KobietaMężczyzna

Wiek (wymagane)

Dane kontaktowe (e-mail lub telefon) (wymagane)

Zgłoszenia działania niepożądanego można dokonać również dzwoniąc lub wysyłając faks na numer:
tel. 605 101 522 lub 71 325 30 85
fax: 71 326 14 57
lub listownie na adres naszej firmy:
Farmaceutyczno-Chemiczna Spółdzielnia Pracy LABOR
ul. Długosza 49, 51-162 Wrocław

UWAGA: Podane numery telefonów, faksu oraz adres e-mailowy nie służą do udzielania porad i konsultacji medycznych. W przypadku pytań czy wątpliwości należy zwrócić się o poradę do lekarza.

Odwiedź nas
ul. Długosza 49, 51-162 Wrocław
Napisz do nas
labor@labor.com.pl
Zadzwoń do nas
+ 48 71 325 30 85/86